Partner Medialny

Hotelarz Traveler

Nominacje Tophotel Debiut

W tej kategorii nominowane są hotele, których oficjalne otwarcie nastąpiło pomiędzy styczniem a grudniem 2016r.

Głosowanie TOPHOTEL 2017 zakończone.

Ogłoszenie wyników nastąpiło 8 czerwca podczas uroczystej gali.